Քննական հարցաշարեր

2022-2023 ուստարվա 1-ին կուրսի քննակա առարկաների հարցաշար՝
1.  Հայոց լեզու 
2.  Հայ գրականություն 
3. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզ
4.  Հայոց պատմություն

 

 

2022-2023 ուստարվա պետական որակավորման քննակա հարցաշար՝

1.  Հաշվապահական հաշվառում  
2.  Մենեջմենթ 
3. Շուկայաբանություն 
4.
 

 Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում 

 Մասնագիտական հաղորդակցություն 1, 2, 3

5.

Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ  (Դուալ)  ՍԿՀԶՀ-5-19-018, ՍԿՀԶՀ-5-19-019, ՍԿՀԶՀ-5-19-020, ՍԿՀԶՀ-5-19-021, ՍԿՀԶՀ-5-19-022

6.

Ապահովագրական գործ 

 
7.Սառնարանային տնտեսություն /հատուկ մասնագիտական/
8.Սառնարանային տնտեսություն /ընդհանուր մասնագիտական/

 

 

 


2021-2022 ուստարվա 1-ին կուրսի քննակա առարկաների հարցաշար՝
1.  Հայոց լեզու 
2.  Հայ գրականություն 
3. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզ
4.  Հայոց պատմություն

 

 

2021-2022 ուստարվա պետական որակավորման քննակա հարցաշար՝

1.  Հաշվապահական հաշվառում  
2.  Մենեջմենթ 
3. Շուկայաբանություն 
4.
 

 Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում 

 Մասնագիտական հաղորդակցություն 1, 2, 3

5.

Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ  (Դուալ)  ՍԿՀԶՀ-5-16-018, ՍԿՀԶՀ-5-16-019, ՍԿՀԶՀ-5-16-020, ՍԿՀԶՀ-5-16-021, ՍԿՀԶՀ-5-16-022

6.

Ապահովագրական գործ