Մեր Մասին

Պատմական ակնարկ Երևանի Ն․ Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջը հիմնադրվել է 1935թ․ որպես Սովետական առևտրատնտեսագիտական տեխնիկում։ 1959թ. նախարարների խորհրդի նո. 355 որոշումով միացվել և դարձել է ֆինանսատնտեսագիտական տեխնիկում: Նախարարության 1967թ. հուլիսի 1-ի նո. 150 հրամանով առանձնացել և դարձել է Սովետական առևտրի Երևանի տեխնիկում: 1990թ. ՀՀ ժողովրդական նախարա-րության սեպտեմբերի 1-ի նո. 19/95 որոշման համաձայն վերանվանվել է Երևանի առևտրատնտեսագիտական տեխնիկում: 1999թ. Երևանի քաղա-քապետի ապրիլի 23-ի նո. 517 որոշման համաձայն վերանվանվել է Նորայր Աճեմյանի անվան առևտրի և սպասարկման պետական քոլեջ: 2012թ. ՀՀ ԿԳ նախարարի փետրվարի 28-ի նո. 143-Ա/Ք որոշման համաձայն վերանվանվել է «Երևանի տարածաշրջանային նո. 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ: 2012թ. ՀՀ ԿԳ նախարարի հուլիսի 19-ի թիվ 723-Ա/Ք հրամանով վերանվանվել է «Երևանի Նորայր Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական ք...

Ավելին

Նորություններ

Հունվարի 12-ին Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային N2 պետական քոլեջի «Սառնարա...

Ավելին

<p>հդսյակդհյսկադհյկսահդյկսաասկդսադ</p>

Ավելին

&laquo;Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման և Պահպանման&raquo; 15 ամյակի կապա...

Ավելին

Այսօր համագործակցության հուշագրի շրջանակներում Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալս...

Ավելին

Քոլեջի &laquo;կոսմետոլոգիա և դիմահարդարում&raquo; մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուս...

Ավելին

Մասնագիտական կողմնորոշման և շարունակական կրթության նպատակով նոյեմբերի 24-ին մեր ...

Ավելին

Քոլեջի կարիերայի ուղղորդման պատասխանատուներ՝ Լ. Ամիրաղյանը և Ա. Արևշատյանը&nbsp;...

Ավելին

Կարիերայի Համաշխարհային ամսվա միջոցառումների շրջանակում նոյեմբերին տարբեր քոլեջն...

Ավելին
Դիտել Բոլորը
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մասնագիտություններ

Հաշվապահական հաշվառում

Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգում սովոր...

Ավելին
Մենեջմենթ (կառավարում)

Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգում սովորել...

Ավելին
Շուկայաբանություն

Աշխատաշուկայում ամենապահանջված և ժամանակակից մասնագիտությունը տալիս է առկա համակ...

Ավելին
Ապահովագրական գործ

Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգում սովորել...

Ավելին
Սպ․ կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոս․

Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգում սովորել...

Ավելին
Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա

&nbsp; Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգո...

Ավելին
Սառնարանային տնտեսություն

Մասնագիտությունը աղջիկներին և տղաներին տալիս է առկա համակարգի անվճար բաժնո...

Ավելին
Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

&nbsp; Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգո...

Ավելին
Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում

Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար համակարգում սովորելու, արևային էն...

Ավելին
Իրավագիտություն

&laquo;Իրավագիտություն&raquo;&nbsp;&nbsp;մասնագիտությունը տալիս&nbsp;է առկա համա...

Ավելին

Գործընկերներ