Վարչական Աշխատակազմ

Արմենուհի Հակոբի Ալեքսանյան

Տնօրենի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծով, դասախոս

Ավելին
Կարինե Գարեգինի Մկրտչյան

Գլխավոր հաշվապահ, դասախոս

Ավելին
Լևոնուհի Միքայելի Թավաքալյան

Տնօրենի տեղակալ դաստիարակչական աշխատանքների գծով, դասախոս

Ավելին
Գայանե Ասքանազի Ղազարյան

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի համակարգող, դասախոս

Ավելին
Մարինե Զարմիկի Գզիրյան

Հանրակրթական կրթական ծրագրերի համակարգող, դասախոս

Ավելին
Ալինա Ալբերտի Համբարձումյան

Դուալ կրթական ծրագրերի ղեկավար, դասախոս

Ավելին
Մարինա Արմենի Մադոյան

Ուսումնաարտադրական պրակտիկայի պատասխանատու, դասախոս

Ավելին
Հասմիկ Կառլենի Հակոբյան

Գիտաինովացիոն բաժնի ղեկավար, դասախոս

Ավելին