ԱԱԿ փորձագիտական խումբի հանդիպում

 


ՈԱԱԿ փորձագիտական խումբի հանդիպում քոլեջի տնօրենի, փոխտնօրենների, ինքնավերլուծություն իրականացրած խմբի, շրջանավարտների և գործատուների հետ:

 

Հունիսի 26-29-ը ՈԱԱԿ փորձագիտական խումբը (խմբի ղեկավար Լիլիթ Բադալյան՝ Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, անդամներ՝ Կոտայքի տարածաշրջանային քոլեջի դասախոս, ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ Քրիստինե Հակոբյան, Տարածաշրջանային №1 պետական քոլեջի դասախոս Վիոլետտա Դավիդան, ուսանող-փորձագետ՝ Ալբերտ Թադևոսյան՝ Երևանի պետական հումանիտար տեխնիկական քոլեջի Ֆինանսներ բաժնի ուսանող, աշխատանքները համակարգող՝ ՈԱԱԿ տնօրենի օգնական Լիանա Ալավերդյան) այցելեց քոլեջ։ Նրանք հանդիպեցին քոլեջի տնօրենի, փոխտնօրենների, ինքնավերլուծություն իրականացրած խմբի, շրջանավարտների և գործատուների, ներքին և արտաքին շահակիցների հետ, ինչպես նաև «Հաշվապահական հաշվառում», «Շուկայաբանություն», «Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում» կրթական ծրագրերի պատախանատուների, դասավանդող անձնակազմի և ուսանողների հետ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Հարցում

Հարգելի՛ ուսանող, սույն հարցման նպատակն է վերհանել առկա առավելություններն ու թերությունները ուսումնառության գործընթացը կազմակերպելիս: Այս հարցման միջոցով հնարավորություն ունես խոսել քո ակնկալիքների և դիտարկումների մասին: Հարցումն անանուն է, ուստի ակնկալում եմ անկեղծ պատասխաններ: 

 

 

 

Կանխավ շնորհակալ եմ ուշադրության և հատկացված ժամանակի համար:

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1IT_NHEI0sTqYAw4H-_i1FJ8XE61xc6cdFs5MCfwhfu0/edit?usp=drive_link