Սեմինարներ

Զբաղվածության տոնավաճառներին քոլեջի ուսանողները հաճախ հանդես են գալիս որպես կամա...

Ավելին

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի կազմակերպվում է մի քանի դասընթաց «Աշխատանքա...

Ավելին

Ս/թ փետրվարի 25-ին քոլեջի ավարտական և նախաավարտական կուրսերի ուսանողների մասնագի...

Ավելին

Ս/թ փետրվարի 23-ին քոլեջի ավարտական և նախաավարտական կուրսերի ուսանողների մասնագի...

Ավելին

«Բուհի առաջարկ, աշխատաշուկայի պահանջարկ»․ Եվրասիա միջազգային համալսա...

Ավելին

Հուլիսի 3-4-ը քոլեջի կարիերայի ուղղորդման պատասխանատուները մասնակցեցին ՆՄԿՈՒ հաս...

Ավելին
Հուլիս 19 2023Գիտական շաբաթ

Մեր քոլեջի ուսանողները ներկա գտնվեցին մայիսի 15-ին ՀԱԱՀ -ում կազմակերպված գիտակա...

Ավելին