Ամիրաղյան Լիանա Արամի

 

 

Ամիրաղյան Լիանա Արամի

Կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու 2012 թվականից։ Անգլերենի դասախոս 2009 թվականից։

Սովորել է Երևանի Գլաձոր համալսարանի «Օտար լեզուների» ֆակուլտետում, ունի մագիստրոսի աստիճան։ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում անցել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման դասընթաց։ Մասնակցել  է վերապատրաստողների վերապատրաստման մի շարք դասընթացների, պարբերաբար մասնակցում է ՄԿՄԿ-ի կողմից կազմակերպվող դասընթացներին ու վերապատրաստումներին։

2016 թվականից թրեյներ է։

 2011-2016 թվականներին կամավոր է եղել AEGEE Yerevan  ուսանողական կազմակերպությունում։  2019 թվականից մարդկային ռեսուրսների մասնագետ է։

Հեռ․041 14 10 04

Liana-am@yandex.ru

Lianaam1987@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/liana-amiraghyan-222b4614b/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_resumebuilder%3B%2BY17T4WSQsivO0zZ1XVndA%3D%3D