Ռոտացիոն հանձնաժողովի որոշումը 2023թ. հունվարից ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի

Հունվար 27 2023

Առաջնորդվելով 2021թ.-ինոյեմբերի 4-իթիվ 1784-ՆՀՀԿառավարությանորոշմամբ՝ 2023թ.հունվարինամփոփելովկիսամյակայինարդյունքները, կատարելփոփոխություն, միջինմասնագիտականկրթականծրագրովսովորողկրթաթոշակստացողուսանողներիանվանացանկում:

 

0411.01.5 IԱ Ïáõñë §Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éáõÙ¦

1ԱրասխանյանԱղվանՎարուժանի                          -                               838  

2ԵնոքյանՀայկԵնոքի                                                    -                               746  (արտոնյալ)

3ՂազարյանՍոնաԱրարատի                                     -                               923

4ՂևոնդյանՄանեԵղիշեի                                             -                               838

5ՄարտիրոսյանՔրիստինեՍամվելի                        -                               900

6ՆալբանդյանԼիանաՄանվելի                                   -                               831   

 

0411.01.5 IԲ Ïáõñë՝§Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ýѳßí³éáõÙ¦

1ԲագրատունյանՌուբինաՎաղարշակի                  -                               862

2ՓիլոյանԱրփինեՍերգեյի                                          -                               885

3ՔամալյանԱրևիկՌուստամի                                     -                               831   

                       

0411.01.5 IԳ Ïáõñë՝§Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ýѳßí³éáõÙ¦

1ԱբգարյանԵլենաԱրտակի                                         -                               833

2ԿարապետյանՌուզաննաՎարդանի                       -                               875

3ՀակոբյանԳևորգՀամբարձումի                                 -                               842

4ՍահակյանԱնժելիկՀայկի                                          -                               900

 

0413.01.5 IԱ Ïáõñë՝ §Ø»Ý»çÙ»Ýæ

1ԿոսակյանՎալերիԱնդրանիկի                                -                               846

2ՄանուկյանՄարիամԽոսրովի                                  -                               854

3ՄելքոնյանՄարիետաԱրմենի                                  -                               831

4ՄովսիսյանՄանե  Վահե                                             -                               869

5ՊետրոսյանԳագիկԱրթուրի                                      -                               615(արտոնյալ)

 

0413.01.5 IԲ Ïáõñë՝§Ø»Ý»çÙ»Ýæ

1ԱբովյանՎիկտորյաՎահեի                                      -                               831

2ԱսրյանԱնիԱրարատի                                              -                               846

3ԳրիգորյանԳագիկԿարենի                                        -                               869

4ԳրիգորյանԳարիկԿարենի                                        -                               869

5ԾատուրյանԼիանաԱրմանի                                      -                               939

6ՀովհաննիսյանԷմմաԱշոտի                                      -                               784

7ՆերկարարյանԱնահիտԱրմանի                             -                               862

 

0412.03.5 I Ïáõñë՝§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý·áñͦ

 

1ՇաղբաթյանԱշոտԼևոնի                                            -                               854

 

0414.01.5 I Ïáõñë՝§Þáõϳ۳µ³ÝáõÃÛáõݦ

1ԱշոտյանԱնահիտԱրմենի                                        -                               646 (արտոնյալ)

2ԳասպարյանԱնուշԳարիկի                                      -                               908

3ԳասպարյանՅուրիԳարիկի                                       -                               877

4ԳրիգորյանԺիրայրՍուրենի                                      -                               908

5ԽաչատրյանԷլենԱրտաշեսի                                    -                               908

6ԽաչատրյանՄարիամԳոռի                                       -                               862

7ԿարապետյանԱնահիտՍամվելի                            -                               869

8ՀովակիմյանԼարիսՀովհաննեսի                              -                               877

9ՀովհաննիսյանԼուսինեԴավիթի                              -                               869

10ՂարագյոզյանՎալերիՍուրենի                               -                               869

11ՍահակյանՆարեԱրմենի                                         -                               923

12ՄելքոնյանՄելինեՄանվելի                                    -                               877

 

0413.05.5 I Ïáõñë՝§êå³ë³ñÏÙ³Ýϳ½Ù³Ï»ñåáõÙÁÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñáõÙ¨

½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáõÙ¦

1ԱլոյանՀերիքնազԱրթուրի                                         -                               900

2ԿուրղանյանՎիկտորյաՍարգիսի                            -                               831

3ՀակոբյանՄերիԱրթուրի                                            -                               862

4ՄնացականյանԱնիՎարոսի                                     -                               831

5ՍարգսյանՀասմիկԳեղամի                                        -                               838

6ՍարգսյանԳայանեԱրամի                                         -                               846

 

0715.15.5 I Ïáõñë՝§ê³éݳñ³Ý³ÛÇÝ  ïÝï»ëáõÃÛáõݦ

1ԵղիկյանԱրթուրՀակոբի                                             -                               854

2ՊետրոսյանՊետրոսԱրտակի                                   -                               815

 

1012.02.5 I Ïáõñë՝§ÎáëÙ»ïÇϳ ¨ ¹Çٳѳñ¹³ñÙ³Ý ³ñí»ëï¦

1ՆավասարդյանԼուիզաՀայկի                                    -                               854

2ՀակոբյանԺաննաԱրթուրի                                        -                               531(արտոնյալ)

 

0411.01.5 IIԱ Ïáõñë  §Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ýѳßí³éáõÙ¦

1ԳրիգորյանԷլենԱրմենի                                              -                               875

2ԳրիգորյանԷլիզաբեթԳրիշայի                                 -                               900

3ԽաչատրյանՄանեԵգորի                                            -                               850

4ՄաշուրյանԱշխենՍուրենի                                      -                               908

5ՄանուկյանՍանասարՀարությունի                       -                               833

6ՆազարյանՄերիԱլեքսանդրի                                  -                               867

7ՊետրոսյանՄարիանաԷմինի                                   -                               875

8ՍարգսյանԷմմաԷդգարի                                            -                               850

9ՍոսեյանՎահեՎահագնի                                           -                               792

 

0411.01.5 IIԲ  Ïáõñë  §Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ýѳßí³éáõÙ¦

1ԲաղդասարյանԼիլիթԽաչատուրի                           -                               908

2ԳևորգյանՄարիետաՏիգրանի                                  -                               908

3ԴալլաքյանՄարիետաԱրաիկի                                 -                               892

4ԴավթյանՌիտաՍտեփանի                  &