Հայտարարություն

Դեկտեմբեր 15 2023

Առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ի «ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունն անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման»  թիվ 1784-Ն որոշման 19-րդ կետի պահանջով՝ Երևանի Ն․ Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջը տրամադրում է ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում:

 

 

Վերջին Հայտարարությունները

Ֆինասական հաշվետվություններ (2023)  ...

Ավելին

        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյ...

Ավելին

Փետրվարի 15-ին տեղի ունեցած նիստում ՈԱԱԿ հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշմամբ Եր...

Ավելին