Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

Մասնագիտությունըտալիսէառկահամակարգիանվճարևվճարովիհամակարգումսովորելուհյուրանոցներումևզբոսաշրջային համալիրներում ծառայություններիոլորտումմասնագիտանալումեծհնարավորություն:

 

Ստանալով «Դիմահարդար-կոսմետոլոգ» որակավորումը՝    

 

Մասնագիտական գործունեության հիմնական զբաղմունքներն են.