Տևողություն

6 ամիս

Արժեք

40000 դրամ (ամսական)

Վերջնաժամկետ

12/15/2022

Գրանցման Հայտ