2022թ․ հաշվետվությունների փաթեթը

Մայիս 14 2023

2022թ․ հաշվետվությունների փաթեթը ԲԱԼԱՆՍ

Վերջին Հայտարարությունները

Փետրվարի 15-ին տեղի ունեցած նիստում ՈԱԱԿ հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշմամբ Եր...

Ավելին

Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն» շտեմարանո...

Ավելին
Դեկտեմբեր 15 2023Հայտարարություն

Առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ի «ՀՀ նախնական մաս...

Ավելին